Specjalizacje

Jakie sprawy możesz nam powierzyć

Rozwiń wybraną dziedzinę

Procesy sądowe

Mamy szczególnie bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji na terenie całej Polski.

Wyspecjalizowaliśmy się w zakresie sporów między przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi, prowadzimy wiele procesów z zakresu prawa cywilnego, prawa transportowego, o ochronę dóbr osobistych, z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy.

Dochodzimy również należności handlowych, niezapłaconych faktur i wszelkich innych należności.

Występujemy w Sądach Rejonowych, Okręgowych, Apelacyjnych oraz w Sądzie Najwyższym. Prowadzimy procesy na ternie całej Polski, głównie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Świebodzinie, Łodzi, Częstochowie i w wielu innych miastach.

Windykacja

Z problemem niezapłaconych należności spotyka się każdy przedsiębiorca. Dlatego też nasi prawnicy specjalizują się w polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Prowadzimy również sprawy w postępowaniu elektronicznym, co jest znacznie tańsze i szybsze.

Nie wszyscy wiedzą, że polskie prawo daje możliwość niekonwecjonalnego dochodzenia roszczeń, bez konieczności kierowania pozwu do sądu. Nasi prawnicy priorytetowo traktują tego rodzaju możliwości, jeżeli tylko jest to korzystne dla Klienta.

W zakresie działań przymusowej windykacji kierujemy wezwania do zapłaty, wysyłamy pozwy do sądu, po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia kierujemy sprawę do egzekucji komorniczej. W ramach naszych możliwości nasi prawnicy podejmują również działania mające na celu efektywną egzekucję.

Prawo cywilne

W zakresie specjalizacji z prawa cywilnego doradzamy naszym Klientom w pełnym zakresie – sporządzamy umowy zlecenia, darowizny, sprzedaży, przewozu, spedycji, najmu, leasingu, analizujemy umowy ubezpieczenia. Zajmujemy się prawem spadkowym, roszczeniami w zakresie czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy cywilnoprawne i gospodarcze w pełnym zakresie. Prowadzimy sprawy z zakresu współwłasności, lokalowe, eksmisyjne.

Prawo rodzinne

W ramach specjalizacji w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego zajmujemy się między innymi:

  • – prowadzeniem i doradztwem w zakresie rozwodów i separacji
  • – sprawami alimentacyjnymi
  • – problemami związanymi z opieką nad dziećmi
  • – sprawami o ubezwłasnowolnienie i ustanowienie kuratora
  • – uznanie i unieważnienie uznania dziecka
  • – pochodzenie dziecka
  • – przysposobienie

Prawo handlowe

W ramach tej specjalizacji doradzamy przedsiębiorcom w zakresie najdogodniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrujemy działalność, zakładamy spółki, reprezentujemy Klientów w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędów Skarbowych, GUS, ZUS.

Doradzamy w zakresie prawa podatkowego i z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm w pełnym zakresie. Proponujemy autorskie rozwiązania prawne związane z działalnością Klientów, zawsze zgodnie z najnowszym stanem prawnym. Rozwiązujemy bieżące problemy prawne przedsiębiorców, przygotowujemy dla nich umowy, zakładamy i likwidujemy spółki, przekształcamy, dzielimy i łączymy przedsiębiorstwa.

Prawo pracy

W ramach specjalizacji z zakresu prawa pracy reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Sporządzamy m.in. umowy o pracę, regulaminy i inne akty z zakresu prawa pracy, prowadzimy procesy przed Sądami Pracy. Pracujemy nad umowami o zakazie konkurencji, mamy doświadczenie w stosunkach ze związkami zawodowymi.

Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w sporach sądowych – np. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety za podróże służbowe i wiele innych.

Proponujemy również wiele praktycznych rozwiązań w zakresie alternatywnych form zatrudnienia w stosunku do umowy o pracę – umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie, w zakresie samodzielnej działalności gospodarczej.

Zajmujemy się również zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń społecznych. Z sukcesem prowadziliśmy wiele spraw w sądach ubezpieczeń społecznych.

Prawo konsumenckie

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie prawa ochrony konsumentów. Znamy bardzo dobrze przepisy branży ubezpieczeniowej, bankowej, turystycznej, deweloperskiej i wielu innych.

Pomagamy przedsiębiorcom dostosować swoją ofertę i regulaminy do przepisów prawnych. Reprezentujemy firmy oraz konsumentów.

Prowadzimy postępowania przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wykroczenia

Występujemy w sądach również w charakterze obrońców w sprawach o wykroczenia. Mamy doświadczenie w zakresie m.in. oskarżeń z zakresu prawa o ruchu drogowym.

Prawo administracyjne

Nasi prawnicy reprezentują Klientów przed sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli. Sporządzamy wszelkie pisma procesowe w takich sprawach. Przygotowujemy i opiniujemy umowy związane z inwestycjami budowlanymi oraz usługami transportowymi.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie nabywania, zbywania prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych. Badamy stan prawny nieruchomości na zlecenie Klientów zainteresowanych jej nabyciem.

book3

Provided that you’re determined to earn a company and get it moving, you will realize that essay services there are many benefits you can get from online stores.